Jeigu gyventojų pajamų mokestį GPM įmonė turėjo sumokėti iki m. Kai pirmosios įmokos mokėjimą MPS sudarymo atveju prašoma atidėti ne ilgiau nei iki m. Pajamos, sutuoktinių įgytos iki santuokos sudarymo, taip pat naudojamos santuokos pagrindu sukurtos šeimos poreikiams tenkinti, todėl, atsakovo manymu, teismo argumentas, jog šeimos pajamos turėtų būti skaičiuojamos nuo santuokos įregistravimo momento, yra nepagrįstas. Lietuviui kyla klausimas, ar į tokią paramą galima pretenduoti parvykus iš užsienio. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: Prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo nagrinėjimas iki 30 kalendorinių dienų.

Advokatai Byla A 1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio kolegijos pirmininkas ir Romano Klišausko pranešėjassekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant atsakovo atstovei Laimai Pušinskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo m.

Prašyme pareiškėjas nurodė, jog skundžiamąjį atsakovo sprendimą gavo m.

sekso narys didina vieni

Pirminį skundą teismui pateikė m. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti, šią nutartį gavo m. Tuo tarpu nurodytą teismo nutartį gavo tuomet, kai jau buvo praleistas terminas skųsti sprendimą. Įsigaliojus subsidijos sąlygoms, m.

Būsto paskolos

Atsakovas atsisakė tai daryti, kadangi šeimos grynosios metinės pajamos sudarė 35 Lt ir 68 ct. Tačiau teisės aktuose nėra nurodyta, kaip ir nuo kurio momento turi būti skaičiuojamos šeimos pajamos, jei šeima buvo sudaryta ne nuo metų pradžios. Šiuo atveju jų šeimos pajamos turėtų būti skaičiuojamos nuo santuokos sudarymo momento, t. Taigi pareiškėjo šeimos grynosios metinės pajamos viršija Vyriausybės nustatytą dydį.

Pareiškėjo argumentas, kad šeimos pajamos turėtų būti skaičiuojamos nuo santuokos sudarymo momento, yra nepagrįstas.

PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI

Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Be to, atsakovės nuomone, pareiškėjas yra praleidęs terminą apskųsti sprendimą.

ar galima padidinti nari is kremo

Teismas atnaujino terminą paduoti pareiškėjo skundui, dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Turto skyriaus m. Kartu teismas įpareigojo Kauno miesto savivaldybės administraciją per 10 darbo dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti subsidijos gavėjui G. Tuo tarpu skundą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Turto skyriaus m.

ilgai trunkanti erekcija ir skaudantis dikas

Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas pareiškėjo prašymu gali atnaujinti skundo padavimo terminą, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik nuo pareiškėjo valios nepriklausančios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios skundą paduoti per įstatymo nustatytą terminą.

Seimos nariu pajamu dydis subsidijoms, 2020 m. gyventojų pajamų deklaravimas

Teismo nuomone, pareiškėjas, paduodamas pirminį skundą, realizavo teisę į teisminę gynybą. Kadangi kaip matyti iš jo pirminio skundo turinio pareiškėjas nesutiko su atsakovo m.

Todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės pripažintinos svarbiomis termino praleidimo priežastimis, o skundo padavimo terminas atnaujintinas. Atsakovas m.

Tačiau Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 2 straipsnio 5 ir 10 dalyje, 6 straipsnyje ir Aprašo 7. Iš pateiktų dokumentų prie bylos matyti, jog G. Tik nuo tada jie tapo sutuoktiniais, t.

Finansinė paskata jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą

Todėl ir seimos nariu pajamu dydis subsidijoms pajamos turėtų būti skaičiuojamos nuo santuokos įregistravimo momento, t. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: Atsakovas nesutinka su teismo argumentu, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės pripažintinos svarbiomis termino praleidimo priežastimis, dėl ko skundo padavimo terminas buvo atnaujintas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas m. Pareiškėjas, pateikdamas pirminį skundą m. Pareiškėjo skundas dėl šio akto panaikinimo buvo pateiktas tik m. Tuo tarpu netinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas nelaikytinas svarbia termino praleidimo priežastimi. Pajamų ir turto apskaičiavimo tvarkos apraše nurodyta, kad asmens šeimos grynosios metinės kalendorinių metų pajamos apskaičiuojamos prieš valstybės paramos būstui įsigyti suteikimo metus.

Šeimos pajamos apskaičiuojamos sudėjus visų šeimos narių pajamas. Atsakovas pažymi, kad šiame apraše nėra numatyta, jog šeimos pajamos skaičiuojamos nuo santuokos sudarymo.

varpos formos vyras

Kartu atsakovas nesutinka su teismo motyvu, kad šeimos pajamos turėtų būti skaičiuojamos nuo santuokos įregistravimo momento, t. Šeimos metinės pajamos apskaičiuojamos sudėjus visų šeimos narių pajamas, gautas per kalendorinius metus.

Byla A-438-633-09

Pajamos, sutuoktinių įgytos iki santuokos sudarymo, taip pat naudojamos santuokos pagrindu sukurtos šeimos poreikiams tenkinti, todėl, atsakovo manymu, teismo argumentas, jog šeimos pajamos turėtų būti skaičiuojamos nuo santuokos įregistravimo momento, yra nepagrįstas.

Šis sprendimas buvo apskųstas Kauno apygardos administraciniam varpos pažyma m. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti iki m.

Patikslintas skundas dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Turto skyriaus m. Esant šioms aplinkybėms, teismas pagrįstai pripažino termino praleidimo priežastis svarbiomis, kadangi jos buvo sąlygotos ne pareiškėjo valios, ir atnaujino skundo padavimo terminą.

Atsakovo teiginys apie pajamas, sutuoktinių įgytų iki santuokos sudarymo gal ir turėtų kokį nors teisinį pagrindą, jei pareiškėjo šeimoje vaikas būtų gimęs iki santuokos sudarymo arba nepraėjus 9 mėn. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į prieštaringą atsakovo poziciją, nes Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje seimos nariu pajamu dydis subsidijoms.

Negali, nes to nenumato Įstatymas. Valstybės remiamas kreditas teikiamas tik asmenims arba šeimoms. Šio įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad šeima - tai sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai įvaikiai iki 18 metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų įvaikių " minėta informacija internetiniame puslapyje buvo pateikta m.

DUK Informacija verslui dėl COVID - VMI

Kauno apygardos administracinis teismas pagrįstai ir teisėtai įvertino, kad šeimą sudaro sutuoktiniai, o šeimos pajamos turi būti skaičiuojamos nuo santuokos įregistravimo momento, t. Šiuos teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymas, kurio 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas m. Todėl kai jis m.

Ne verta nario ir sumazino suma Seimos nariu pajamu dydis subsidijoms, m. Pensijos dydis ,4 Eur dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio. Būsto paskola jaunai šeimai: kada galima tikėtis valstybės paramos Būsto paskola jaunai šeimai: kada galima tikėtis valstybės paramos Nuosavo būsto klausimas jaunai šeimai neretai tampa sudėtingu galvosūkiu. Tvirto materialinio pagrindo nespėjusiems susikurti jauniems žmonėms dažnai būna sudėtinga sukaupti reikiamą pradinį įnašą. Šioje situacijoje palengvinti finansinę naštą jaunos šeimos gali tikėtis gavusios valstybės paramą pirmajam būstui.

Sprendimas neskundžiamas.